• Boyalar ve Kaplamalar
 • Plastik Sanayi
 • Yapıştırıcı ve Dolgular
 • Kağıt
 • Yapı Sektörü
 • Kozmetik Ürünler
 • Gıda ve İlaçlar
  Tarım ve Hayvan Yemleri
   

  KALSİT VE KULLANIM ALANLARI


  caco3

  Kalsit kalsiyum karbonatın heksagonal sistemde kristallenmiş hali. Kalsitin yoğunluğu 2,75 g/cm3 tür. 1.025 atmosfer basınç altında erime noktası 1339°C’dir. Kalsit, kireçtaşının esas elemanıdır. Saf kristal % 56 kalsiyum oksit (CaO), % 44 karbondioksit (CO2) ihtiva eder. Saf olmayan kristallerde kalsiyumun bir kısmı Fe, Mg ve Mn ile yer değiştirmiş olabilir. Kalsit, tabiatta mineral damarı şeklinde ve sık sık kurşun, çinko, gümüş ve diğer cevherlerle beraber teşekkül eder.

  Kalsit, kimyasal formülü CaCO3 olan kristalleşmiş kalsiyum karbonat.
  Saydam, beyaz, sarı, rustik yeşil ve mavimsi renkte olabilir. Sertliği 3, özgül ağırlığı 2.71'dir. Soğuk ve seyreltik hidroklorik asitte (tuz ruhu) şiddetli bir köpürme ile ayrışır. Çakı ile çizilir. CO2'li sularda çözünerek Ca(HCO3)2 yapar.

  Nadiren erüptif kayalardan özellikle pegmatitlerde ilksel olarak bulunur. Genellikle sekonder bir mineraldir. Doğada bolca bulunur. Genellikle karbonatlı sedimanter kayaların (ör:kireçtaşları) ve mermerlerin ana bileşenidir. Çeşitli şekillerde işlenerek boya, kâğıt, plastik sektöründe dolgu malzemesi olarak kullanılır. Plastik sektöründe kullanılan kalsitler ise; kaplı ve kapsız olmak üzere 2 çeşittir.