lab

LABORATUVAR


labfoto

kalite_pol

LABORATUVAR VE KALİTE KONTROL

Şirketimiz ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemine sahip olup laboratuarımızda akademik personelimizle, hammadde girişinden sevkiyata kadar tüm proseslerde kontrol yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Yapılan testler ulusal ve uluslar arası standartlara göre yapılmaktadır.

Laboratuarımızda ki cihazlarımız son teknoloji olup kalibrasyonları belirlenmiş periyotlarda düzenli yapılmaktadır. Üretimi gerçekleşen ve kalite kontrol tarafından onaylanan ürünler, raf ömrü süresince her partiden şahit numune alınıp saklanmaktadır.

Final haline gelmiş ürünlere ambalajlanmadan önce son ürün kontrolleri yapılır ve müşteri geri bildirimi için izlenebilirlik bilgileri kayıt altına alınır. Müşteri taleplerine göre ambalaj seçimi yapılarak paketleme yapılır.

Paketlenmiş ürünler müşteri siparişine göre final ürün ambarında istifleme yapılır ve ürün dış şartlardan etkilenmeyecek şekilde muhafaza edilir.

AR-GE ÇALIŞMALARI

NİDAŞ A.Ş sürekli gelişim ve ekonomik olarak büyümenin en temel gerekliliği olan Ar-Ge’nin önemini felsefe olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda geniş kapsamlı bir Ar-Ge Laboratuarı ve konusunda uzmanlaşmış Ar-Ge personeli istihdam etmiştir. Sürekli gelişim ,performans ve verimlilik artışı için Ar-Ge çalışmaları sadece ürün ,ambalaj, proses ve sistem geliştirmek için değil, aynı zaman da Satınalma’ dan Satış-Pazarlama’ ya kadar , İnsan Kaynakları yönetimini de içine alan kuruluşumuzun her aşamasında gerçekleşmektedir.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘’Ultra İnce Nanometrik ürünler’’ projemizin AR-GE birimimiz ile testleri tamamlanmış olup ‘’NİDAŞCARB 90 PLUS ve NİDAŞCARB 90T PLUS ‘’ürünlerimiz gerek  yurtiçi ve gerekse yurtdışı müşterilerimizin değerlendirilmesine sunulmuştur.

KALİTE POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiğimiz sektör konusunda titizlik gerektiren ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir sektördür. Bu sektöre hizmet verme yolundaki politikamıza temel olabilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli gelişen teknoloji ile yarışmak ve bu yarışta müşteri güvenini kazanarak sürekliliğini sağlamak,

Kalite yönetim sistemi şartlarını karşılayarak kalitenin üst seviyesine ulaşmak, uluslararası standartlarda üretim yapmak

Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak,

Müşteriyi ürünümüz kullanımı ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirmek,

Her zaman güvenilir bir firma olmak,

Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

Sürekli eğitim faaliyetleri ile personelimizin kalifikasyon seviyesini artırmak