rezervlerust
rezerv_sol
 

REZERVLERİMİZ


Kalsit madeninin dünyada yüksek beyazlığa ve kaliteye sahip rezervlerinin Niğde ilinde bulunduğu istatistiklerle saptanmış bir gerçektir. Niğde Bölgesinde 4.720.000 m² alan üzerinde, Marmara Bölgesinde ise 1.000.000 m² alan üzerinde toplamda 5.720.000 m² alan üzerinde 1.800.000 ton/yıl üretim kapasiteli rezervlerimiz bulunmaktadır. Sahip olduğumuz maden rezervi yüzlerce yıl süreklilik arz edebilecek kapasitededir. Maden ocaklarımızın CaCOз yüzdesi ve öğütme sonrası beyazlık derecesi yüksek, demir ve silis safsızlıkları düşüktür.